Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Traumatische gebeurtenissen

Bepaalde gebeurtenissen kunnen een grote impact hebben op je leven. In sommige gevallen kun je deze gebeurtenissen op eigen kracht verwerken. In andere gevallen kan het zijn dat psychische klachten zich ontwikkelen. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrikreacties terwijl er geen gevaar meer is, of het vermijden van zaken die je (on)bewust doen denken aan de ingrijpende gebeurtenis.

Wanneer kan een intake zinvol zijn?

Wanneer je blootgesteld bent aan een (dreigende) dood, ernstige verwonding, een ongeluk, of seksueel geweld en daarna langer dan een maand last hebt van herbelevingen, vermijding, negatieve veranderingen in je gedachten en stemmingen en duidelijke veranderingen in prikkelbaarheid en onrust.

Hoe gaat EMDR in zijn werk?

Tijdens de intake zal ik je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkings-proces opgestart. Ik zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen is dat door het volgen van mijn hand of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden . Er wordt gewerkt met ‘sets’ (= series) stimuli. Na elke set wordt er even rust genomen. Ik zal je vragen wat er in gedachten naar boven komt. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Je wordt na elke set gevraagd je te concentreren op de meest opvallende verandering, waarna er een nieuwe set volgt.

Hoe weet ik of EMDR kan worden toegepast?

In het begin van de EMDR-therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en achtergrond van je klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder je persoonlijke draagkracht en de last die je van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of een gerichte traumabehandeling op dat moment nodig is, en of daarvoor EMDR kan worden gebruikt.

Welke voorbereidingen zijn nodig?

EMDR werkt vaak snel. Daarnaast kan het ook een intensieve therapie zijn. Daarom zal ik niet alleen vertellen wat ik ga doen en waarom, maar sta ik ook uitgebreid stil bij het bespreken van hoe de jij je emoties zo goed mogelijk de baas kan blijven. Vaak zijn er tussen de vier en twaalf sessies nodig.

Wat zijn de te verwachten effecten?

De sets zullen er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. In veel gevallen veranderen ook de herinneringsbeelden zelf en worden ze bijvoorbeeld waziger of kleiner. Maar het kan ook zijn dat minder onprettige aspecten van dezelfde situatie naar voren komen. Een andere mogelijkheid is dat er spontaan nieuwe gedachten of inzichten ontstaan die een andere, minder bedreigende, betekenis aan de gebeurtenis geven. Deze effecten dragen ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in jouw levensverhaal.

Scroll naar top