Praktische zaken

Op deze pagina vind je informatie over praktische zaken rondom de behandeling en de praktijk

Wachttijden

Update: 01-06-2022

De actuele wachttijd voor de locatie Haarlem bedraagt: 12 weken voor Intake.
De actuele wachttijd voor de locatie Amsterdam bedraagt: 12 weken voor Intake.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Kwaliteit

De praktijk is aangesloten bij de organisatie voor vrijgevestigde psychotherapiepraktijken in Nederland, de LVVP, en wordt elke 5 jaar gevisiteerd op basis van de LVVP kwaliteitscriteria.
Sinds 2017 is iedere praktijk verplicht te beschrijven hoe er in de praktijk gewerkt wordt en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Je kan mijn kwaliteitsstatuut hier vinden.

Privacy

Sinds 2018 is iedere praktijk verplicht te beschrijven hoe er in de praktijk om wordt gegaan met persoonsinformatie. Hieronder kun je mijn privacystatement vinden.

Klachten

Als je ontevreden bent over de behandeling, of een klacht hebt, kan je dit het beste zo snel mogelijk met mij bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Indien het niet lukt om samen tot een oplossing te komen, dan kan je contact zoeken met een bemiddelaar van de Regionale Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (RVVP). De bemiddelaar heeft een geheimhoudingsplicht en kan een gesprek tussen ons begeleiden.
Wanneer bemiddeling geen oplossing biedt om de ontstane problemen te verhelpen, dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de onafhankelijke klachtencommissie van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychotherapeuten (LVVP). De klachtencommissie doet uitspraken en aanbevelingen, maar neemt geen tuchtrechtelijke maatregelen. Zie voor meer informatie de website van de LVVP.

Beroepsverenigingen en collegiaal overleg

Van nature ben ik leergierig en ontwikkel ik mijzelf graag verder door in therapievormen en technieken die een bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de door mij geleverde zorg. Om deze reden overleg ik inhoudelijk geregeld met collega’s. Dit doe ik met inachtneming van jouw privacy. Daarnaast maak ik in een behandeling wel eens gebruik van video of geluidopnames om de kwaliteit van de behandeling te waarborgen. Dit doe ik uiteraard alléén met jouw toestemming.
Tot slot ben ik aangesloten bij de beroepsverenigingen NVRG en NVP om mijn kennis op peil te houden.

Scroll naar top